Vítejte na stránkách Novojické stavební společnosti spol. s r.o.

Naše firma působí v oblasti stavebnictví jako významný generální dodavatel pozemních staveb.NSS se řadí mezi významné podnikatelské subjekty ve svém regionu. Díky svým dlouholetým zkušenostem, silnému kapitálovému zázemí a kvalitním referencím Vám nabízíme profesionální služby při realizaci Vašich záměrů tím nejefektivnějším způsobem v maximální kvalitě.


Portfolio služeb

Stále se snažíme vyvíjet maximální úsilí pro rozvoj naší společnosti a rozšiřovat nabídku našich služeb takovým způsobem, abychom nabídli co nejširší profesionální spojení Vám, našim zákazníkům. Snažíme se využít veškerého potencionálu společnosti v souladu s maximální kvalitou nabízených služeb a věříme, že budete s naší prací a partnerstvím spokojeni.

Spojení s profesionály

Nabízíme maximální kvalitu služeb
Při tvorbě struktury podniku a její další působnosti je stále přihlíženo zejména k vysoké profesní úrovni řemeslných prací, technického zabezpečení staveb, cenným zkušenostem z realizace bytových, občanských a průmyslových staveb, včetně zajištění inženýrských sítí pro realizované rozsáhlé stavební komplexy a dobrému technickému zázemí společnosti.

Jsme kapitálově silná a konkurenceschopná společnost
Dlouhodobě vykazujeme kladné ekonomické výsledky, které nám poskytují konkurenční výhodu a posilují naše postavení jak před dodavateli, tak před zákazníky.

Jsme společensky odpovědní
Podporujeme sportovní kluby, různé společenské akce a odpovědně se stavíme k charitativní činnosti.

Realizované projekty