Portfolio služeb

Generální dodavatelství

 • průmyslových objektů
 • výrobních areálů
 • logistických hal
 • administrativních center
 • rezidenčních projektů
 • vodohospodářských staveb
 • inženýrských sítí
 • občanských staveb
 • bytových staveb
 • rekonstrukce objektů
 • rekonstrukce památkových staveb

 • Služby ve stavebnictví
 • pronájem stavební techniky
 • vazba ocelové armatury

 • Inženýrská činnost
  Projektová činnos
  Investiční činnost  Management společnosti

 • Ing. Dořičák Libor
 • Šimíček Karel
 • Ing. Lobiš Petr • Ing. Ivana Pavlisková
  vedoucí technické přípravy
  tel. 737 150 114


  Rostislav Maloušek
  vedoucí střediska dopravy a mechanizace
  603 320 635


  Miroslav Bradáč
  stavbyvedoucí
  tel. 737 150 112


  Pavel Bradáč
  stavbyvedoucí
  603 544 705

  Kdo jsme

  Novojická stavební společnost,spol s r.o. je významným generálním dodavatelem v oblasti pozemních staveb. V regionálním měřítku patří mezi klíčové dodavatelestavebních prací. Společnost má silné ekonomické, profesní a technologické zázemí.

  Zaměřujeme se
  Dlouhodobě patříme mezi nejsilnější regionální stavební společnosti. Zaměřujeme se na komplexní realizace průmyslových a logistických hal, administrativních budov, bytových projektů, staveb občanské vybavenost, inženýrských sítí, rekonstrukce budov a památkově chráněných obektů a realizací speciálních základů technologie.

  Historie společnosti

  Novojická stavební společnost, spol. s r. o. vznikla privatizací státního podniku Pozemní stavby Nový Jičín k 1.6.1993.

  Při tvorbě nové struktury podniku a její další působnosti bylo přihlíženo zejména k vysoké profesní úrovni řemeslných prací, technického zabezpečení staveb, cenným zkušenostem z realizace bytových, občanských a průmyslových staveb včetně zajištění inženýrských sítí pro realizované rozsáhlé stavební komplexy a dobrému technickému zázemí.

  Profesní zkušenosti z těchto oborů vyplývají především z velkého počtu různých staveb, které byly realizovány i pod hlavičkou Pozemních staveb Ostrava, počátek jejichž činnosti se datuje od roku 1956, jejichž součástí Pozemní stavby Závod 05 Nový Jičín byly.

  Vize a cíle společnosti

  Vůči naším zákazníkům, dodavatelům, spolupracujícím firmám a zaměstnancům jsme silným a spolehlivým partnerem. Kvalitu služeb hodláme neustále zvyšovat a budoucnost jsme si vytkli naší vizí.

  Vize a cíle
  V zemi ve které žijeme chceme být pro své zaměstnance, obchodní partnery a investory nejlepší stavební firmou

 • Být spolehlivým dodavatelem stavebních prací pro soukromé i státní investory.
 • Optimálním využitím našich kapacit dosahovat nadprůměrné ziskovosti a dynamického rozvoje naší společnosti.
 • Přistupovat ke každé stavební zakázce s nejvyšším nasazením a odbornou způsobilostí s cílem uspokojení potřeb našich zákazníků.
 • Rozvíjet kreativní potenciál našich zaměstnanců pro nalezení nejlepších řešení pro naše zákazníky.
 • Vždy klást na první místo partnerství, důvěru a dosažení společných cílů.
 • Být vzorem společenské odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.
 • Organizační struktura

  Společenská odpovědnost

  Být úspěšný znamená cítit odpovědnost, a to nejen uvnitř firmy, ale také ve vztahu ke vnějšímu prostředí, proto podporujeme zajímavé a potřebné projekty v oblasti kultury, sportu a ekologie a v neposlední řadě i charitativní činnost spojenou s výchovou dětí a mládeže.

  Management společnosti

  Společníci společnosti:
  Ing. Dořičák Libor
  Karel Šimíček
  Ing. Lobiš Petr

  Jednatelé společnosti:
  Ing. Dořičák Libor
  Ing. Lobiš Petr