Portfolio služeb

Generální dodavatelství

 • průmyslových objektů
 • výrobních areálů
 • logistických hal
 • administrativních center
 • rezidenčních projektů
 • vodohospodářských staveb
 • inženýrských sítí
 • občanských staveb
 • bytových staveb
 • rekonstrukce objektů
 • rekonstrukce památkových staveb

 • Služby ve stavebnictví
 • pronájem stavební techniky
 • vazba ocelové armatury

 • Inženýrská činnost
  Projektová činnos
  Investiční činnost  Certifikáty ISO ke stažení

        


  Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti  Řízeni jakosti

  Kvalitativní podmínky realizace
  Firma je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 : 2000 pro „Výstavbu a rekonstrukci bytových, občanských a průmyslových staveb a inženýrských sítí", který byl schválen společností T CERT.

  Firma realizuje svoji činnost na základě multiprofesního živnostenského oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". Dále má oprávnění „Projektová činnost ve výstavbě" a koncesi na „silniční motorovou dopravu nákladní vnitrostátní". Tato oprávnění jsou zaštítěna autorizovanými a oprávněnými osobami.

  Na realizované zakázky poskytujeme záruku v délce 36-60 měsíců v závislosti na charakteru prováděných prací. Práce realizujeme v souladu s obecně závaznými

  Politika systému integrovaného managementu
  Vedení společnosti Novojická stavební společnost, spol. s r.o. si uvědomuje, že úsilí věnované cílenému zlepšování jakosti a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí se projeví především v lepším plnění potřeb a přání zákazníků a dodržování požadavků právních předpisů. K tomu jsou stanoveny určité zásady:

 • Činnost firmy je zaměřena na prevenci negativního ovlivňování životního prostředí, to znamená prevenci nehod a havárií, k níž se snaží využívat dostupné technické a organizační prostředky.

 • Ve společnosti dbáme na optimalizaci spotřeby energií a snižování množství odpadů produkovaných vlastní činností. Odpady produkované z demoliční činnosti jsou určeny k třídění a dle možnosti ke zpětnému využití.

 • Vedení společnosti vytváří podmínky k neustálému zlepšování růstu kvality, k plnění právních požadavků, které se vztahují k environmentálním aspektům a činnostem. Toto zajišťuje vyhledáváním zdrojů na využití lepších technologií a řídících procesů.

 • Ochrana životního prostředí a dodržování kvality práce je záležitostí každého zaměstnance, kteří jsou pravidelně proškolováni a informováni o politice firmy v oblasti QMS a EMS.

 • Společnost pravidelně kontroluje a vyhodnocuje plnění dílčích stanovených cílů integrovaného systému QMS a EMS.

 • Při naší komplexní činnosti vyhledáváme spolupráci s firmami, které mají kladný vztah k ochraně životního prostředí a respektují politiku Novojické stavební společnosti, spol s r.o.

 • Vzájemnou otevřenou komunikací se snažíme plnit a ovlivnit požadavky zainteresovaných stran, ať již jsou to orgány státní správy, projekční složka nebo zákazník tak, aby byly v průběhu realizace díla použity technologie, které představují menší zátěž pro životní prostředí.

 • Realizované projekty