Portfolio služeb

Generální dodavatelství

 • průmyslových objektů
 • výrobních areálů
 • logistických hal
 • administrativních center
 • rezidenčních projektů
 • vodohospodářských staveb
 • inženýrských sítí
 • občanských staveb
 • bytových staveb
 • rekonstrukce objektů
 • rekonstrukce památkových staveb

 • Služby ve stavebnictví
 • pronájem stavební techniky
 • vazba ocelové armatury

 • Inženýrská činnost
  Projektová činnos
  Investiční činnost  Nabídka k pronájmu

  Obchodní a kancelářské prostory


  Kanceláře


  Průmyslová plocha 20 000 m2


  Betonárna


  Pozemní stavitelství

  Novojická stavební společnost,spol s r.o. je významným generálním dodavatelem v oblasti pozemních staveb.
  V regionálním měřítku patří mezi klíčové dodavatelestavebních prací. Společnost má silné ekonomické, profesní a technologické zázemí.


  Současná náplň činnosti se soustřeďuje především na komplexní dodávku staveb v oborech bytové, občanské i průmyslové výstavby. U těchto staveb může firma nabídnout provedení stavební části objektů, dodávku projektové dokumentace, zajištění technologie, vybavení interiérů, inženýrské sítě, které jsou nutné pro zabezpečení funkčnosti staveb včetně komunikací, úprav terénu a dalších souvisejících objektů, jako jsou například čistírny odpadních vod.


  Firma provádí kompletní dodávku staveb:

 • Občanských staveb
 • Průmyslových objektů a hal
 • Staveb bytových
 • Rekonstrukce a opravy stávajících objektů
 • Rekonstrukce a opravy památkově    chráněných objektů


 • Projektová a inženýrská činnost
  V rámci naší činnosti s realizací staveb nabízíme investorům možnost předprojektové a projektové přípravy. Jsme spolehlivým partnerem pro zákazníky v ČR i v zahraničí. Výsledkem naší práce jsou nově realizované projekty vytvářející našim zákazníkům příznivé podmínky pro další rozvoj. Tyto projekty však také odpovídají podmínkám trvale udržitelného rozvoje včetně všech vazeb na pracovní a životní prostředí.Projekty splňující výše uvedená kriteria získávají našim zákazníkům určitou konkurenční výhodu již při uvedení do provozu, ale i při budoucích dislokacích, inovacích i rozšíření.

  Nabídka k prodeji

  Developerský projekt Rybí

  Rezidenční development

  Firma realizuje vlastní investiční projekty ve výstavbě. Vyhledáváme vhodné lokality, které splňují podmínky a kritéria vhodné investice ze všech hledisek. Snažíme se nabídnout komfortní bydlení s výhledem do krajiny za přijatelnou cenu. V současné době nabízíme dokončenou lokalitu v Rybí u Nového Jičína.


  Služby ve stavebnictví

  Disponujeme vlastní stavební technikou.

  Nabízíme
  • Zemní práce
  • Demolice
  • Přepravu hydraulickou rukou
  • Pronájem stavební techniky  Investiční činnost

  V současnosti se naše společnost zabývá taktéž stanovením vhodné strategie včetně vyhledání nových investičních příležitostí, jež jsou standardním procesem v rámci záměru každé expanze na trhu, posílení pozice společnosti či vyhledání zajímavé investice.V rámci naší investiční strategie hledáme vhodné příležitosti za předpokladu minimalizace rizik a nabízíme tak i odborné poradenství pro případné partnery z hlediska posouzení celkové efektivity investice. Nabídněte nám Vaší nabídku...

  Realizované projekty